vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 3109392

29 centres de secundària introduiran la robòtica a l'ESO amb el Programa RobotIB

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres i de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 15 de setembre de 2017 per la qual es convoquen els centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen educació secundària obligatòria a participar en el Programa de Formació i Transferència RobotIB per al curs 2017-2018

  • Publicació 25/10/2017: Llista Provisional d'admesos al programa de formació i trnasferència RobotIB Curs 2017-2018