torna

Detall de la notícia

Imatge 3050080

Centre d'Aprenentatge Cientificomatemàtic (CENTMAT)

Es un centre d'aprenentatge depenent de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa, impulsat en els seus orígens des de la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX, que pretén oferir una gamma de recursos el més àmplia possible per a l’ensenyament de les matemàtiques.

El Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic té com a missió:

  • Oferir un espai per a la renovació de la didàctica de les matemàtiques a les illes.
  • Ésser un punt de trobada per a alumnat i professorat, l’objectiu principal del qual és el desenvolupament d’activitats acadèmiques –tant al propi centre com als diversos centres educatius- i itineraris que permetin, des d’una pràctica de la reflexió, la renovació metodològica i un ensenyament de qualitat.
  • Ésser un servei educatiu especialment obert a les innovacions i requeriments de la societat actual que contribueixi en la mesura de les seves possibilitats a millorar la situació actual de fracàs escolar.
  • Facilitar a l’alumnat l’adquisició de les competències matemàtiques bàsiques, el permeti progressar en el mon acadèmic, desenvolupar-se a nivell personal i el prepari per a la vida adulta en l’àmbit d’una societat altament tecnificada.

 

Accediu al curs 2019-2020.

Accediu al curs 2018/2019

Accediu al curs 2017/2018

Accediu al curs 2016/2017

Enllaços