torna

Detall de la notícia

ACTIVITATS INTERNES DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

S’ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 23 de maig de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per a la planificació, la realització i el registre d’activitats de formació permanent del professorat organitzades per les conselleries del Govern de les Illes Balears, pels consells insulars o per les seves entitats i organismes (BOIB núm. 65 de 27 de maig).

Amb aquesta Resolució s’estableix el procediment per a l’aprovació de les propostes formatives dels organismes públics i per a la inscripció de les activitats formatives en el Registre de Formació del Professorat, així com el protocol per a la gestió de les activitats i els requisits de les convocatòries.