torna

Detall de la notícia

Imatge 2969591

Projecte Europeu BRANDTour

Construir accions regionals per a nous desenvolupaments en turisme https://www.interregeurope.eu/brandtour

El projecte BRANDTour va ser aprovat a la segona convocatòria del programa Interreg Europe 2014-2020, eix: competitivitat de les empreses.

Interreg Europe és el programa de cooperació territorial europea (CTE), que té per objectiu donar suport al desenvolupament de les regions reforçant l'eficàcia de la política de cohesió. És un programa d'intercanvi de coneixement i d'experiències per a transferir-les en el context dels programes operatius amb l'objectiu de millorar les polítiques de desenvolupament regional.

   

Socis del projecte

Regió Toscana (IT, líder del projecte)
Agència de Turisme de les Illes Balears, Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme (ES)
Consell Econòmic de Flandes Oriental (BE)
Regió de Creta (GR)
Agència de Turisme de Toscana (IT)
Ministeri d'Economia de la República de Letònia (LT)
Agència de Turisme de South-Limburg (NL)

El projecte BRANDTour pretén desenvolupar productes turístics més competitius, amb major valor afegit i experiències temàtiques lligades a l'excel·lència local i a una oferta més personalitzada i més identitària.

 

Objectius principals del projecte:

◾ Millorar la capacitat dels socis per a desenvolupar el turisme a través de la promoció, la innovació i la diversificació de l'oferta turística.

◾ Millorar els instruments de política regional per a desenvolupar nous productes turístics que puguin satisfer els clients potencials i incrementar els fluxos en temporada d'hivern a la Unió Europea.

A través de la cooperació interregional, es desenvoluparan eines per:

- Augmentar la visibilitat en el mercat de les destinacions que hi participen;

- Posar en valor els atractius turístics, naturals i culturals, a través de millors accions de màrqueting, branding i comunicació;

- Fomentar la innovació de l'oferta turística;

- Incrementar les sinèrgies en turisme entre els agents turístics públics i privats;

 - Crear una oferta de paquets i productes turístics més personalitzats que ajudi a la diversificació de l'oferta;

- posar en valor l'excel·lència local per a desenvolupar un turisme temàtic de productes orientats a l'experiència turística.

 

Fases del projecte

El projecte que té una durada de 36 mesos en la seva primera fase i de 24 mesos en la segona, s'estructura en:

Fase 1 - dedicada a l'anàlisi dels contextos turístics territorials i a l'intercanvi interregional de bones pràctiques i d'experiències en política turística (2017-2019),

Fase 2 - definició, posada en marxa i seguiment dels plans d'acció a nivell regional (2020-2021).

 

Temàtiques de política regional:

◾ Promoció de productes turístics per a millorar la visibilitat, la imatge i l'atractiu de les destinacions.

◾ Posada en valor dels atractius turístics a través del màrqueting, del branding territorial i/o de la qualitat.

◾ Innovació de l'oferta turística a través de l'agrupació d'empreses i de productes turístics.

◾ Innovació de l'oferta turística a través de sinèrgies entre els actors públics i privats.
◾ Diversificació dels productes i serveis turístics per oferir paquets més personalitzats.
◾ Desenvolupament d'un turisme experiencial relacionat amb l'excel·lència local.

 

Activitats:

L'activitat principal serà l'anàlisi de bones pràctiques i experiències turístiques existents en les 6 regions participants acompanyades de reunions d'intercanvi interregional que ajudin a profunditzar en l'aprenentatge mutu.

Cada reunió es farà a una regió diferent i inclourà un seminari temàtic públic, una reunió interna de projecte i una visita d'estudi.

Cada reunió produirà recomanacions concretes dirigides a les autoritats responsables de les polítiques de desenvolupament turístic a les regions associades.

 

Kick off meeting

El seminari de presentació de projecte va tenir lloc a Florència, el 9 i 10 de maig de 2017. Va constar d'una reunió interna de treball i d'un seminari públic amb presència del sector turístic de la Toscana, cambres de comerç de la regió i altres grups d'interès. Els socis varen fixar el programa de feina corresponent al 2017 que s'inicia amb un estudi dels contextos turístics de cada regió i continua amb la identificació de bones pràctiques i intercanvi d'experiències turístiques entre les regions participants.