torna

Detall de la notícia

Imatge 2908858

Concerts educatius curs escolar 2017-2018

NOVETAT: Resolució definitiva concerts

Publicada la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 18 de setembre de 2017 per la qual s'aprova l'amplicació de determinades hores del professorat de música per al Programa Integrat de Música del centre concertat Sant Josep Obrer II per al curs 2017-2018

Publicada la resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 25 de setembre de 2017 per la qual es modifica l'annex 12 del Decret 3/2017, de 13 de gener, per la qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018