torna

Detall de la notícia

Imatge 2855607

Una quinzena d'empreses de lloguer de vehicles signen el codi de bones pràctiques de la Direcció General de Consum

Una quinzena d’empreses de lloguer de vehicles de les Illes Balears han firmat avui el codi de bones pràctiques impulsat per la Direcció General de Consum, que té per objectiu l’adopció de postures actives envers el respecte dels drets dels consumidors i usuaris. Així mateix, la patronal AEVAB (Agrupación Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor de Baleares) ha signat el conveni de col•laboració amb la Conselleria de Salut per a la corregulació del sector.

A la presentació i signatura del Conveni han assistit la consellera de Salut, Patricia Gómez; els directors generals de Consum, Francesc Dalmau; de Turisme, Pilar Carbonell, i de Mobilitat, Jaume Mateu, i representants de les empreses i de les associacions de consumidors.

Durant l’acte, la consellera de Salut, Patricia Gómez, ha remarcat la importància de protegir els drets dels consumidors i els beneficis que se’n deriven per als empresaris mateixos, i ha destacat el fet que el codi de bones pràctiques hagi estat consensuat amb les empreses de lloguer de vehicles i els representants dels consumidors.

En aquest sentit, el director general de Consum, Francesc Dalmau, ha recalcat que el codi és una passa en la lluita contra les pràctiques abusives i deslleials i en la defensa dels consumidors i usuaris, i ha valorat la voluntat de les parts de treballar de manera conjunta. Així, ha recordat que l’estiu passat Consum, amb el suport de la Direcció General de Turisme i la Direcció General de Mobilitat, ja va impulsar una campanya informativa en quatre idiomes, que va rebre un ampli suport per part de les empreses de lloguer de vehicles.

Cal destacar que les empreses que han firmat el codi avui pertanyen a les dues patronals més grans: AEVAB i BALEVAL (Associació Balear de Lloguer de Vehicles sense Conductor).

Amb la signatura del codi, les empreses declaren que estan inscrites en el registre de regulació i classificació de les empreses i establiments turístics i s’obliguen a actuar de manera lleial amb els clients consumidors.

Concretament, entre els aspectes més rellevants del document, destaca que l’empresa firmant es compromet a oferir als consumidors, en la informació precontractual que faci a Internet o en altres mitjans, una reserva de contracte de lloguer del vehicle, amb les prestacions bàsiques pròpies d’aquest tipus de contractes, per un preu complet que serà el preu final si el consumidor no contracta cap prestació addicional. El contracte amb les prestacions bàsiques és el que permetrà circular amb el vehicle sense cap altre càrrec addicional.

Així mateix, d’acord amb el document, el preu anunciat en la pàgina web o en qualsevol altre mitjà ha d’incloure tots els conceptes i càrrecs obligatoris. S’ha de donar publicitat a les prestacions accessòries i als preus d’aquestes prestacions de manera separada amb la indicació que són opcionals. D’aquesta manera, el consumidor ha de seleccionar expressament les prestacions opcionals, si les vol contractar.

Quant al combustible, l’empresa adherida es compromet a dur a terme una política transparent i a oferir en primer lloc l’opció de dipòsit ple al lliurament i a la devolució del vehicle (ple/ple). Tot i això, la companyia podrà optar per altres opcions sempre que informi de manera clara dels càrrecs addicionals per proveïment de carburant. En aquests casos, el càrrec per proveïment de carburant s’ha d’incloure en el preu inicial.

Igualment, en el moment de lliurar el vehicle llogat, la companyia es compromet a revisar-ne amb el consumidor l’estat i a reflectir els cops i altres danys preexistents en el document de lliurament del vehicle si el client ho sol•licita. En el moment de la devolució del vehicle, el consumidor pot exigir, després que l’empresa n’hagi revisat l’estat, una còpia de l’informe de revisió, en el qual s’indiqui si té danys o no i el detall.

Aquests són només alguns dels aspectes que s’inclouen en el codi, que també obliga les empreses a facilitar una persona de contacte, una adreça postal i una adreça electrònica per a la tramitació de les reclamacions, i a sotmetre’s a l’acció mediadora de la Direcció General de Consum.

Quan l’Administració hagi comprovat el compliment dels compromisos adquirits per part de la companyia, la Direcció General de Consum li atorgarà el segell d’empresa avalada. Les empreses que hagin obtingut el distintiu figuraran en una llista que es publicarà en el Portal del Consumidor.

La patronal AEVAB ha signat avui també el conveni de col•laboració amb la Conselleria de Salut per a la corregulació del sector i està previst que l’Associació d’Empreses Menorquines de Lloguer sense Conductor ho faci en breu.

Segons el document, l’associació ha de vetllar perquè les empreses associades, tant si signen el codi de bones pràctiques com si no, no incorrin en males pràctiques amb els consumidors i usuaris.

L’Associació es compromet també a adherir-se al sistema arbitral de consum per difondre l’arbitratge de consum entre els seus associats i per proposar àrbitres de consum.

Finalment, en virtut del Conveni, s’ha de constituir una comissió mixta de seguiment amb la finalitat que vetlli pel compliment dels objectius d’aquest Conveni.