torna

Detall de la notícia

Relació d'entitats subvencionades per l'IRPF 2017

Relació d'entitats subvencionades pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, amb càrrec a l'assignació tributària del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per a l'any 2016, que executaran programes a la nostra Comunitat Autònoma.