torna

Detall de la notícia

Imatge 2778689

Inspeccions ambientals

La inspecció ambiental és un instrument bàsic I indispensable que té com a objectiu principal la comprovació del grau de compliment de la normativa ambiental i garantir la seva aplicació per tal de preservar i protegir el medi ambient a les Illes Balears.

En l’actualitat la major part del treball de vigilància i control ambiental que es desenvolupa en aquesta Comunitat Autònoma es centra en les inspeccions mediambientals de les instal•lacions, empreses i centres,  de les que les emissions al medi ambient, activitats de producció o gestió de residus estiguin subjectes, en virtut de la legislació ambiental vigent, a la concessió d'un permís, autorització o, en el seu cas, a notificació o inscripció en un registre.

La comunitat autònoma de les Illes Balears participa a nivell estatal en la Xarxa d’Inspecció Ambiental REDIA. Aquesta xarxa es va crear  amb la finalitat de promoure el intercanvi d’informació i experiències entre els responsables de les Comunitats Autònomes en matèria d’inspecció ambiental, constituint un fòrum permanent de participació i intercanvi de coneixements i experiències i com a instrument d’articulació de la participació de les Comunitats Autònomes en la Red Europea IMPEL.

Enllaços d’interès: