torna

Detall de la notícia

Imatge 2810250

Indicadors Parcials de Conjuntura Econòmica Balear i per Illes

Conjunt d'indexs i dades actuals i anteriors (sèries temporals) que permeten evaluar el comportament de l'economia de les Illes Balears globalment i a nivell de sectors.

Actualment la DGEE prepara una web anomenada "Observatori del comerç" que contidrà indicadors i altres dades mitjançant les quals serà possible analitzat l'evoluació del sector a les Illes Balears.