torna

Detall de la notícia

Nous impresos - Establiments d'hoteleria

Nous impresos

Establiments d’hoteleria

Els impresos per sol·licitar l’autorització per instal·lar màquines de tipus B a establiments d’hoteleria s’han modificat.

D’una banda, s’ha fet un imprès per a les noves autoritzacions i un altre per a les comunicacions de canvis de titular, de nom de l’establiment i per a la resta de modificacions dels requisits de concessió.

De l’altra, s’han llevat les declaracions responsables dels impresos i caldrà la presentació de tota la documentació requerida en el Decret 19/2006.

Fins al dia 7 de novembre de 2016 s’acceptaran els antics impresos, encara que es podrà demanar la documentació que es consideri necessària per a concedir les autoritzacions.

A partir d’aquesta data només seran acceptats els nous impresos, que hauran d’anar acompanyats de tota la documentació que s’hi indica.

Sales de joc

S’han actualitzat els impresos de sol·licituds referides a sales de joc i s’han substituït algunes declaracions responsables per la presentació de la documentació que a cadascuna de les sol·licituds es detalla.