torna

Detall de la notícia

Imatge 2712381

Tot el personal docent tant funcionari com interí cobrarà els sexennis a la nòmina de setembre

La nòmina d’aquest mes de setembre del personal docent recupera els sexennis tant per a funcionaris de carrera com per a interins. D’aquesta manera, la Conselleria d’Educació i Universitat dona compliment al compromís assumit a través de l’Acord Marc per a la recuperació dels drets sociolaborals del sector de l’ensenyament públic, de 30 de setembre de 2015, i ratificat a la mesa sectorial d’Educació de 9 d’octubre de 2015 entre la Conselleria d’Educació i Universitat i els sindicats STEI-i, FECCOO i ANPE. 

L’Acord es comprometia a garantir l’equitat entre els diversos treballadors públics i establia  que l’aixecament de la suspensió del reconeixement dels sexennis al personal docent es faria el 2017, però amb el compromís de la Conselleria d’aixecar-la en el mateix moment en què es recuperés el dret retributiu de les carreres professionals de la resta d’empleats públics de la CAIB, sempre negociant-ho a la Mesa Sectorial d’Educació i que, en la mesura de les disponibilitats pressupostàries, el cobrament o reconeixement dels sexennis es duria a terme el setembre de 2016, com així s’ha fet.

L’avançament del pagament dels sexennis es va pactar a la Mesa Sectorial d’Educació al mateix temps que es va establir que la recuperació la paga extraordinària de 2012, es faria abonant el 12,5% el primer semestre de 2016 i la resta, fins arribar al 100% es cobraria com a màxim a gener de 2017. Aquestes mesures foren acordades a les reunions de la Mesa Sectorial d’Educació del 20 i el 26 de novembre de 2015 celebrades a la Conselleria d’Educació i Universitat.