vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 2698954

Educaib.eu: nou correu electrònic oficial d'educació

La Conselleria d'Educació i Universitat presenta el nou correu electrònic oficial d'educació per mitjà de la plataforma Google Apps for Education.

Els comptes de correu d'educació '@educacio.caib.es' (tant els personals com els de centre) passen a ser comptes del servei Gmail amb el domini '@educaib.eu', gestionat per la CAIB.

Per accedir a aquests nous comptes s'utilitzaran les credencials corporatives (nom d'usuari i contrasenya) que es fan servir per accedir als diferents serveis de la CAIB (per exemple, el Portal del personal o l'Aula virtual del centre).

El comptes de correu electrònic dels centres tindran la particularitat de ser busties compartides, és a dir, podran ser gestionades per diversos membres del centre. Serà responsabilitat de l'equip directiu designar a les persones que tindran l'accés al correu del centre.

La data a partir de la qual es començaran a canviar els comptes personals es el 5 d'octubre de 2016.

Cal assenyalar però que el procés de canvi pot durar més d'un dia. En qualsevol cas, quan un compte s'hagi canviat s'enviarà un missatge de correu electrònic a la bústia antiga avisant l'usuari que a partir d'aquell moment ja s'haurà de  connectar a la nova bústia.

Un cop s'hagi produït el canvi, tots els correus electrònics adreçats als comptes '@educacio.caib.es' ja arribaran als comptes corresponents en el domini '@educaib.eu'. La nova adreça de correu té el format següent:

nomcurt_usuari@educaib.eu

Així, per exemple, l'adreça acortes@educacio.caib.es passa a ser acortes@educaib.eu

És important recalcar que NO haurà migració dels missatges antics, però durant un temps podreu seguir accedint al compte de correu anterior i descarregar els missatges que encara restin al servidor antic. 

NOTA: Quan s'hagin canviat els comptes personals, es farà un canvi similar per als comptes de correu electrònic dels centres. S'avisarà amb antelació de la data en que es produirà aquest canvi.

 

Aquest nou correu tindrà associat alguns dels serveis que ofereix Google, com per exemple Google Drive .
Cal recordar però que aquest correu és exclusivament per a l'ús de la vostra feina com a docent i es desactivarà quan finalitzeu la vostra relació laboral amb l'Administració de la CAIB.

 

>> Tota la informació referent als nous correus d'educació es troba a:

http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/suport-tecnic/menu-xarxipelag20/46-correu-educacio