torna

Detall de la notícia

Imatge 2635813

Cursos d'anglès per a docents de preparació per a l'obtenció del certificat dels nivells Intermedi B2 i Avançat C1 de les escoles oficials d'idiomes_curs 2021-2022

Resolució del director general de Planificació, Orenació i Centres, de 10 de maig de 2021, per la qual es convoquen cursos d'anglès de preparació per a l'obtenció del certificat dels nivells intermedi B2 i avançat C1 de les escoles oficials d'idiomes, dirigits als docents en actiu d'educació infantil, primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i de formació professional, tant de centres pùblics com de centres privats concertats de les Illes Balears

INFORMACIÓ IMPORTANT

La inscripció i matrícula als cursos es realitzarà de manera telemàtica del 25 al 28 de juny, enviant la documentació requerida al correu electrònic de l'EOI a la qual es vulgui inscriure.

Els docents que hagin d'acreditar el nivell per inscriure's mitjançant prova d'anivellació, podran accedir a la prova online que estarà disponible a aquesta pàgina web i a les de les escoles oficials d'idiomes des de les 8:00 hores del 21 de juny a les 22:00 hores del 24 de juny

Enllaç al TEST on-line: (cliqueu aquí)

Oferta de cursos

Intermedi B2.1

    EOI de Palma Andreu Crespí Plaza: 1 grup en horari de tarda

 Intermedi B2.2:

    EOI de Palma Andreu Crespí Plaza, EOI de Manacor i EOI d'Eivissa: 1 grup a cada escola en horari de tarda

Avançat C1.1

    EOI de Palma Andreu Crespí Plaza: 2 grups en horari de tarda

Avançat C1.2

    EOI de Palma Andreu Crespí Plaza i EOI de Maó: 1 grup en horari de tarda

 Tots els grups s'ofereixen en la modalitat semipresencial a totes les EOI