torna

Detall de la notícia

Imatge 2632047

Projecte de detecció, identificació i control de les espècies del gènere Empoasca (Homoptera; Cicadellidae) d'importància econòmica al cultiu de vinya

El mosquit verd de la vinya, Empoasca vitis (Fig. 1), és un cicadèlid  (Ordre: Hemiptera) amb gran presència a les regions vitivinícoles europees. Aquesta espècie s’ha considerat una plaga minoritària, però a partir dels anys 60 es descriu un gran augment de les seves poblacions, fet que provoca greus problemes a la vinya.

Actualment, la plaga d’Empoasca té un difícil control, ja que ni els mètodes convencionals basats en insecticides, ni els mètodes de control biològic aconsegueixen un control altament efectiu de l’insecte. 

Per a la realització del present estudi es varen seleccionar dues finques de l’illa de Mallorca.  Les Bodegues de Tianna Negre (com a agricultura convencional) situades a Binissalem. La finca seleccionada és Ca’n Parrona on s’estudiaran les parcel·les amb la varietat ‘Cabernet sauvignon’.

I per una altra banda, les Bodegues de Jaume de Puntiró (com a ecològica) situades a Santa Maria. Les finques seleccionades son Ca’n Cervi amb la varietat ‘C. Sauvignon’ i Ca’n Pau amb ‘Manto negro’.

Al documet adjunt podeu consultar els detalls de l'estudi.