torna

Detall de la notícia

Imatge 2619447

Transparència en els criteris, reducció d'hores per a professors de secundària i reducció de ràtios a 4rt d'Infantil

La Conselleria d’Educació i Universitat ha acollit avui la reunió de la Mesa Sectorial d’Educació per a presentar els criteris d’assignació de grups i quotes de professorat del proper curs 2016/17. Cal destacar que es tracta de la primera  vegada que es fan públics aquests criteris, que són els que permeten confeccionar les unitats i les quotes de professorat als centres docents públics d’infantil i primària, secundària, batxillerat i formació professional, a més dels ensenyaments de persones adultes. A la reunió de la Mesa,  el director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, ha explicat als sindicats que la conformen, que es vol oferir la màxima transparència sobre els criteris objectius que s’han fet servir per determinar la quota de professorat dels centres educatius, es a dir, quins professors han d’anar als centres i ha afegit que aquesta informació es posarà també a disposició dels centres educatius en els propers dies.

El primer pas per a planificar el curs és determinar el nombre d’unitats que ha de tenir cada centre educatiu. En funció del nombre d’unitats i la composició de cada centre es dota la quota de centre (conjunt de professorat que s’assigna a cada centre per a cada curs escolar per atendre els grups d’alumnes proposats).

Les principals novetats que afecten als criteris del proper curs 2016/17 es deriven del compliment al que estableix l’acord marc de setembre de 2015, signat entre la Conselleria d’Educació i Universitat i els sindicats STEI, CCOO i ANPE. En aquest sentit, destaquen especialment dos fets:  la reducció d’hores lectives per a professorat de secundària, que passen de 20 a 19, i la reducció de les ràtios de 4rt d’Infantil en el conjunt de centres de les Illes Balears.