torna

Detall de la notícia

Imatge 2598732

S'aprova el nucli del diccionari de competències directives de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

En relació amb el Programa de Formació de Directius que desenvolupa la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques de la CAIB, a través de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), avui matí un grup de treball integrat per personal directiu de la CAIB, personal no directiu, alts càrrecs, societat civil i organitzacions sindicals ha aprovat el nucli del diccionari de competències directives.

Abans, dia 22 de febrer, es va a treballar prèviament en un altre taller, amb personal de caire directiu, per fixar les bases del model, que va tenir com a referència el diccionari de competències de l'Escola d’Administració Pública de Catalunya i el fort component participatiu descrit.

Així, des del dia 8 d’abril, 15 persones dels grups esmentats han estat convidades a fer propostes en línia que s’han ratificat avui, dia 29, en una sessió presencial.

El diccionari de competències té àmbits dedicats al lideratge, la comunicació, la gestió d’equips, la planificació i l‘ètica, entre d’altres.

Els directius de la CAIB rebran, a més, formació de reciclatge en competències professionals dels àmbits de gestió de personal, contractació i pressuposts, etc.