torna

Detall de la notícia

Imatge 2593419

Ajudes de menjador més dotades, a temps i per a centres públics i concertats

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, acompanyat del director general d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas, ha presentat avui matí les ajudes de menjador per al curs 2016/17. Les ajudes s’atorguen per raons socioeconòmiques (les majoritàries) i per transport (alumnes usuaris de transport escolar que han de dinar al centre).

 

La nova convocatòria es presenta amb un seguit de novetats destacables. D’una banda es recupera i millora la inversió econòmica, ja que s’ha previst destinar-hi 1.500.000 euros, 400.000 euros més que el curs anterior.

 

Es millora la gestió dels ajuts, ja que es fa la convocatòria abans de que comenci el curs escolar de manera que el mes de setembre del nou curs el llistat provisional dels ajuts i estarà penjat als centres, de manera que les famílies sabran si són o no beneficiàries d’aquests ajuts.

 

Per primera vegada aquests ajuts inclouen els centres concertats. D’aquesta manera es garanteix un tracte igualitari als alumnes independentment de si estudien a un centre públic o privat-concertat. 

 

Les ajudes passaran de ser un percentatge sobre el preu de menjador a un import fix. S’ha calculat una mitjana de preu menjador respecte de les ajudes que s’havien donat els cursos passats.

 

S’ha de tenir present que en els darrers cursos s’han retardat les convocatòries en les ajudes de menjador fins al punt que durant dos cursos aquesta convocatòria s’ha fet amb el curs acabat. De manera que els alumnes començaven el curs pagant el servei de menjador sense saber si serien beneficiaris dels ajuts. Aquest fet, afegit a la progressiva reducció de dotació, de 1.490.000 euros dels curs 2008/2009 es va passar, al punt més baix de dotació, el curs 2012/13 a 590.000. Aquesta baixada dràstica coincideix amb la xifra més baixa d’usuaris de menjador, només 8.570 en relació als 11.431 que hi havia en el curs 2008/2009.

 

Aquest divendres es preveu que la nova convocatòria de les ajudes de menjador pel curs 2016/17 vagi a Consell de Govern, després hauran de passar per intervenció general i es preveu que es puguin publicar al BOIB a finals de mes.

 

Dades de menjador

Evolució de nombre d’usuaris del servei de menjador

Any

2008/2009

2009 2010

2010 2011

2011 2012

2012 2013

2013 2014

2014 2015

2015 2016

Usuaris

11431

10884

9935

9358

8570

Xxxx*

8608

9300**

* Del curs 2013-2014 no hi ha dades ja que no es va fer el seguiment dels usuaris.

**Encara no tenim les dades finals del curs actual però s’ha fet un sondeig a diferents centres i es preveu aproximadament aquesta quantitat

 

Evolució del nombre de centres amb servei de menjador:

Any

2010/11

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Mallorca

143

141

141

140

xxx

138

Menorca

12

12

12

12

xxx

15

Eivissa

13

14

14

14

xxx

17

Formentera

0

0

0

0

xxx

0

Total

168

167

167

166

xxx

170

 

Evolució beneficiaris servei menjador

Any

 

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

Beneficiaris

Socioec.

947

790

1263

1246

1570

Transport

54

164

115

187

296

Total

1001

954

1378

1433

1866

Pressupost

Total

800000

590000

800000

800000

1100000