torna

Detall de la notícia

Imatge 2543704

Ofertes públiques d'ocupació

  • Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2018, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2018 corresponent al personal funcionari de l’àmbit dels serveis generals al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Publicació al BOIB.

  • Acord del Consell de Govern de 5 d’abril de 2019 pel qual es corregeixen els errors detectats en l’Acord d’aprovació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2018 corresponent al personal funcionari de l’àmbit dels serveis generals al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Publicació al BOIB.

  • Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2019 pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2019 corresponent al personal funcionari i al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l’àmbit dels serveis generals. Publicació al BOIB.