torna

Detall de la notícia

Tràmits amb el Servei d'Ordenació Farmacèutica

Posam a la vostra disposició els models de sol·licitud per dur a terme diverses tramitacions referents a Oficines de Farmàcia i altres centres sanitaris.

Els documents adjunts estan disponibles en format pdf amb camps d'escriptura editables a fi de facilitar la seva edició des del vostre ordinador.

És important emplenar només aquelles opcions que siguin procedents, podeu eliminar del document la resta d’opcions.


OF = Oficines de Farmàcia

CS = Centres Sanitaris