torna

Detall de la notícia

Imatge 2528010

Material didàctic: Juníper Serra

Títol: Juníper Serra

Autors: Maria Catalina Bennàssar Vicens / Manuel Rivera Ruiz

Àrea: ciències socials

Tipologia documental: joc interactiu

Data: 27 de novembre de 2013

Destinataris: tercer cicle d’educació primària i primer cicle d’educació secundària

Resum: hi podeu trobar informació sobre la figura i la trajectòria d’aquest mallorquí il·lustre i activitats per aprofundir i avaluar els continguts treballats

Enllaços