torna

Detall de la notícia

Imatge 2518694

Concurs escolar CONSUMÓPOLIS 11

Concurs escolar CONSUMÓPOLIS 11

La Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Universitat, i la Direcció General de Consum de Ia Conselleria de Salut són conscients de la importància de promoure activitats que afavoreixin la sensibilització dels nostres alumnes perquè duguin a terme actes de consum d’una manera conscient, crítica, solidària i responsable.

L'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN), dependent del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i les comunitats autònomes organitzen el concurs escolar 2015-2016 CONSUMÓPOLIS 11 per a infants de cinquè i sisè d'educació primària i de primer, segon, tercer i quart d’educació secundària obligatòria.

Com sabeu, el concurs consta de dues parts i es poden fer tant en català com en castellà. En la primera, els escolars han de dur a terme activitats i jocs interactius de caràcter pedagògic i lúdic. En aquest sentit consideram essencial aprofitar el programa per potenciar també els hàbits responsables en l'ús de les TIC per part de l'alumnat, per la qual cosa tot el programa es desenvolupa a la xarxa.

En la segona part, els alumnes han de dissenyar, elaborar i presentar un treball conjunt —un vídeo— que reflecteixi dues maneres distintes de consumir.

Enguany el lema és “Tu consumeixes: ho fan igual a tot arreu?

 

Termini d'inscripció: 18 de desembre de 2015
Termini activitats 1a part: 18 de gener de 2016
Termini activitats 2a part: 7 de març de 2016