torna

Detall de la notícia

Imatge 2461786

Programa d'Ensenyaments Integrats (PEI) NOVETAT: Normes específiques d'admissió curs 2021-2022

NOVETAT

Resolució de dia 22 de març de 2021 del director general de Planificació, Ordenació i Centres, per la qual s'autoritza el Programa d'Ensenyaments Integrats (PEI) i es dicten normes especifiques d'admissió al mateix per al curs acadèmic 2021-2022 

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 9 d'octubre de 2020, per la qual es prorroguen i actualitzen, per al curs 2020-2021, les instruccions d'organització i funcionament del programa d'Ensenyaments Integrats (PEI) per al curs acadèmic 2019-2020

Resolució de dia 11 de maig de 2020 del conseller d'Educació, Universitat i Recerca per la qual es modifica, a causa de l'epidèmia COVID-19, la resolució de dia 6 de març de 2020 del director general de Planificació, Ordenació i Centres

Resolució de dia 6 de març de 2020 del director general de Planificació, Ordenació  i Centres per la qual s’autoritza el Programa d'Ensenyaments Integrats (PEI) i es dicten normes específiques d’admissió al mateix per al curs acadèmic 2020-2021