torna

Detall de la notícia

Imatge 2407553

La conselleria de Presidència continua els seus contactes amb els ens i les corporacions de la xarxa social de les Illes Balears i es reuneix amb les reials acadèmies

Amb  l’objectiu  de conèixer els ens representatius de la societat civil de les Illes Balears i continuar els contactes entre aquests i la Conselleria de Presidència,  la  directora general de Relacions Institucionals i Acció Exterior,  Margalida  Font  i Aguiló, ha rebut els presidents de les reials acadèmies de les Illes Balears, amb qui ha mantingut una primera trobada de presentació  i de coneixement dels valors que, dins l’àmbit de la generació del coneixement i la  seva  transferència  a  la  societat,  aquestes corporacions  de dret públic poden aportar a la societat del conjunt de les
Illes Balears.

La recepció s’ha desenvolupat en el context d’una primera reunió de treball que la directora general de Relacions Institucionals i Acció Exterior havia convocat amb les reials acadèmies de Jurisprudència i Legislació; Medicina;
Estudis  Històrics,  Genealògics  i  Heràldics, i la de Belles Arts de Sant Sebastià.

El  president  de  la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació, Miquel Masot, ha aprofitat l’ocasió per notificar oficialment el recent atorgament del  títol  de  “reial” que la Casa del Rei d’Espanya ha concedit a aquesta
acadèmia.

La  reunió ha servit per establir les pautes i les bases sobre les quals es desenvoluparà la col·laboració entre el Govern i les reials acadèmies i per determinar  els  principis que s’han de promoure, en benefici del més ampli conjunt de la societat de les Illes Balears.