vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 2229703

Comunitat d'incidències

Quan el personal de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats quan tingui alguna sol·licitud o detecti alguna incidència adreçada al personal de manteniment de la pròpia Conselleria, ha d'omplir el document de comunicat d'incidències i l'ha de remete al correu: manteniment@sgtedu.caib.es