torna

Detall de la notícia

Imatge 3837293

Memòries de la Junta Superior d'Hisenda

Les memòries de la Junta Superior d’Hisenda son els documents que, periòdicament, i des de l’any 2007, en format digital publicat a la web del Govern de les Illes Balears, recullen les dades més significatives de l'activitat d’aquest òrgan de revisió economicoadministrativa de l’Administració de la nostra Comunitat Autònoma, i a més, serveixen per donar a conèixer les resolucions adoptades en relació a les qüestions conflictives més freqüents o significatives que planteja la gestió administrativa, el control de la qual correspon a aquest òrgan, amb la intenció d’afavorir la millora continua d’aquesta gestió. La publicació de memòries d'activitat és una tasca habitual i tradicional dels tribunals economicoadministratius de l’Estat, com les que publica anualment el Tribunal Economicoadministratiu Central, i també dels tribunals d’altres Administracions públiques, manifestació de l’exercici de la rendició de comptes i de l’exposició pública dels resultats d’una funció administrativa.