torna

Detall de la notícia

Imatge 1785798

Centre socioeducatiu Es Mussol

El Centre Socioeducatiu Es Mussol neix amb la necessitat de descongestionar el centre Es Pinaret davant l’increment de la població atesa.

Està ubicat a Palma i té una capacitat per a 12 menors o joves que compleixen mesures judicials en règim semiobert, obert, de cap de setmana i convivència en grup educatiu.

Representa una institució de caràcter familiar dirigida bàsicament a integrar socialment el menor i jove, sempre des d’un procés individualitzat i orientat cap a l’emancipació.

El grup destinatari són els menors i joves d’entre 14 i  21 anys que es troben ingressats per complir mesures d’internament que es detallen a la Llei 5/2000, en els diferents centres que gestiona aquesta Fundació.

Hi fan feina, entre personal tècnic educatiu (educadors/es, ATEs, treballadors/es socials, pedagogs/gues, psicòlegs/gues, mestres i altres), serveis diversos i seguretat, més de cent trenta persones, que tenen com a objectiu afavorir, d’una forma integral, el bon desenvolupament dels menors o joves residents. Per aconseguir això, els i les professionals que hi treballen duen a terme tota una tasca social, psicopedagògica i d’integració que es concreta en una sèrie de programes específics i transversals, de tipus educatiu, formatiu, laboral, d’esport, d’oci, de vida quotidiana, etc.