torna

Detall de la notícia

Imatge 1865466

Centre socioeducatiu Es Pinaret

El Centre Socioeducatiu Es Pinaret està situat al Pont d’Inca (Marratxí) i és el centre més gran (més de 12.000 m2).

Té una capacitat per a 46 menors o joves que compleixen mesures judicials en règim tancat, semiobert, obert, terapèutic i de cap de setmana.

Quant a les instal·lacions, a part de les llars on resideixen els menors, Es Pinaret té diverses zones esportives, piscina, aules, aules taller, tallers exteriors, granja, oficines i altres dependències per afavorir el desenvolupament integral dels menors i joves.

El grup destinatari són els menors i joves d’entre 14 i  21 anys que es troben ingressats per complir mesures d’internament que es detallen a la Llei 5/2000, en els diferents centres que gestiona aquesta Fundació.

Hi fan feina, entre personal tècnic educatiu (educadors/es, ATEs, treballadors/es socials, pedagogs/gues, psicòlegs/gues, mestres i altres), serveis diversos i seguretat, més de cent trenta persones, que tenen com a objectiu afavorir, d’una forma integral, el bon desenvolupament dels menors o joves residents. Per aconseguir això, els i les professionals que hi treballen duen a terme tota una tasca social, psicopedagògica i d’integració que es concreta en una sèrie de programes específics i transversals, de tipus educatiu, formatiu, laboral, d’esport, d’oci, de vida quotidiana, etc.