torna

Detall de la notícia

Imatge 1782234

Consulta de pagaments de la Comunitat Autònoma

Per consultar l’estat de les obligacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears  que hi hagi a la Tresoreria pendents de pagament, un cop finalitzat el procés de tramitació administrativa i a partir de les dades que consten en el sistema d’informació comptable, contactau amb el Servei de Gestió Financera de la Direcció General del Tresor i Política Financera.

Servei telefònic o presencial, amb identificació prèvia del tercer

Informació sobre l’estat d’un pagament efectuat o d’una obligació pendent de pagament de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma, una vegada que la conselleria corresponent hagi tramitat completament l’obligació i l’hagi comptabilitzada.

Petició per escrit adreçada a la directora general del Tresor i Política Financera.

En cas que vulgueu obtenir per escrit la informació relativa als pagaments efectuats, puntuals o durant un període, o als pagaments pendents de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma, una vegada que la conselleria corresponent hagi tramitat completament l’obligació i l’hagi comptabilitzada, heu de presentar una sol·licitud per escrit adreçada a la directora general del Tresor i Política Financera.

En cas de que vulgueu un certificat, el podeu sol·licitar per mitjà d’aquest procediment (enllaç).

Avís important:

No us oblideu de mantenir les vostres dades bancàries actualitzades per mitjà del Model de declaració de veracitat de dades bancàries.

Contacte:                                                                                                                

Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors

Direcció General del Tresor i Política Financera

Servei de Gestió Financera

Palau Reial, 17, 2a planta

Tel.: 971 177 111

 Horari d’atenció: de 9 h a 14 h