torna

Detall de la notícia

Jubilacions

JUBILACIÓ DEL PERSONAL DOCENTA partir del dia 1 de gener de 2022 la sol·licitud de jubilació s'haurà de fer exclusivament mitjançant el tràmit telemàtic. Durant el mes de desembre de 2021 el tràmit telemàtic estarà disponible i serà opcional.


PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA - Règim de Classes Passives

- INFORMACIÓ I REQUISITS . . .  FAQs

- PÀGINA WEB CLASES PASIVAS . . . <aquí>

- AUTOCÀLCUL DE LA PENSIÓ . . . <aquí>


PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ - Règim de Seguretat Social

- INFORMACIÓ I REQUISITS . . . FAQs

- PÀGINA WEB SEGURETAT SOCIAL . . .  <aquí>