torna

Detall de la notícia

Jubilacions

JUBILACIÓ DEL PERSONAL DOCENTA partir del dia 1 de gener de 2022 la sol·licitud de jubilació s'haurà de fer exclusivament mitjançant el tràmit telemàtic. Durant el mes de desembre de 2021 el tràmit telemàtic estarà disponible i serà opcional.

Avís important: Abans d'accedir al tràmit, heu d'omplir i escanejar els documents obligatoris referents al vostre cas.PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA - Règim de Classes Passives

- INFORMACIÓ I REQUISITS . . .  FAQs

- PÀGINA WEB CLASES PASIVAS . . . <aquí>

- AUTOCÀLCUL DE LA PENSIÓ . . . <aquí>


PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ - Règim de Seguretat Social

- INFORMACIÓ I REQUISITS . . . FAQs

- PÀGINA WEB SEGURETAT SOCIAL . . .  <aquí>


ALTRA INFORMACIÓ:

Així mateix, en cas que no us acolliu a la possibilitat de prolongar la permanència en el servei actiu fins el 31 d'agost, us requerim perquè sol·liciteu les vacances meritades entre l'1 de setembre de 2022 i la data de la vostra jubilació, que s'han de gaudir, en tot cas, dins els períodes no lectius del curs escolar 2022-2023.  Cas de no fer-ho, es desestimarà la corresponent sol·licitud de compensació de vacances no gaudides.