torna

Detall de la notícia

Imatge 1290660

Unitat Terapèutica d'Abús Sexual Infantil (UTASI)

Què és?

És un recurs d’atenció especialitzada en el tractament de l’abús sexual a menors de 0 a 18 anys i a les seves famílies. Es proporciona un espai terapèutic per explorar la repercussió de l’abús sexual i escometre els aspectes danyats per l’experiència abusiva en un context psicoterapèutic o psicoeducatiu.

Qui s’hi pot acollir?

Menors de 0 a 18 anys, i les seves famílies, que han estat víctimes d’abusos sexuals i viuen en un entorn familiar protector.

L’accés a la UTASI és únicament per derivació de la Unitat de Valoració de l’Abús Sexual Infantil (UVASI) de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) del Consell de Mallorca.

Altres dades d’interès

L’equip està format per professionals de l’àmbit de la psicologia.

On és?

Al Servei de Família de la Direcció General de Infància, Joventut i Famílies de la Conselleria d'Afers Socials i Esports (c/ de Sant Joan de la Salle, 4 B, baixos, 07003 Palma, tel.686 973846 / 676 857566 / 669 378486).

 

utasi@dgmenors.caib.es