torna

Detall de la notícia

Imatge 1533565

Declaració anual obligatòria del cens animal

L’article 4.3 del Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s’estableix i regula el Registre general d’explotacions ramaderes, estableix que els titulars de les explotacions ramaderes han de comunicar les dades sobre els censos almenys un cop a l’any, abans del dia 1 de març.

Si teniu animals de les espècies ovina, caprina, bovina, equina o porcina heu de tenir present que, si n'és el cas, heu de mantenir actualitzat el llibre de registre de l’explotació. Els fets (entrades, sortides, etc.) s’han d’anotar en el moment en què es produeixen. A fi d’agilitar els tràmits, convé que reviseu el llibre de registre abans de presentar-lo. Les ADS o les agrupacions de ramaders us poden assessorar en aquesta tasca.

En el cas que tingueu animals de l'espècie equina heu de presentar els passaports o DIE de tots els animals que hi hagi a la vostra explotació.

Per fer la declaració de cens us heu de dirigir a la delegació del FOGAIBA més propera o al consell insular corresponent.