torna

Detall de la notícia

Imatge 1199813

Pagament de taxes per a l'expedició de títols acadèmics, diplomes i certificats oficials

Mitjançant el model 046 podeu pagar de manera telemàtica les taxes per expedició de títols acadèmics, diplomes i certificats oficials:

  • Ensenyaments d'idiomes
  • Ensenyaments elementals i professionals de música i de dansa
  • Ensenyaments esportius
  • Estudis superiors de disseny, art dramàtic i música
  • Ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny (cicles formatius)

Link- http://www.atib.es/ta/modelos/Tasas046.aspx