torna

Detall de la notícia

Imatge 1146415

Pagament de taxes per a l'expedició de títols acadèmics, diplomes i certificats oficials

Mitjançant el model 046 podeu pagar de manera telemàtica les taxes per expedició de títols acadèmics, diplomes i certificats oficials:

  • Expedició de títols acadèmics, de diplomes o de certificats oficials, que corresponguin a estudis duts a terme d’acord amb qualsevol regulació acadèmica anterior a la vigent i que no estiguin gravats per taxes d’una altra administració pública.
  • Reexpedició de qualsevol títol, diploma o certificat oficial.
  • Batxillerat: expedició del títol de batxillerat.

Link- http://www.atib.es/ta/modelos/Tasas046.aspx