torna

Detall de la notícia

Imatge 1119334

Restauració i entreteniment - Procediments

Els procediments relacionats amb els establiments de restauració són els següents (pitjau a sobre per a accedir a la informació):

 

 

  • Inscripció inici d'activitat turística d'activitats d'entreteniment en embarcacions.

De comformitat amb la disposició addicional segona del Decret llei 1/2020 de 17 de gener, contra el turisme d'excessos per a la millora de la qualitat a zones turístiques:

No es poden presentar noves declaracions responsables per les empreses titulars d'embarcacions de transport marítim de caràcter turístic o recreatiu que organitzin festes o balls a bord, a les quals fa referència l'article 147 del Decret 20/2015, de 17 d'abril, de principis generals i directius de coordinació en matèria turística; de regulació d'òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desenvolupament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears.

Aquesta limitació s'ha de mantenir fins que no es reguli l'activitat de festes o esdeveniments multitudinaris a vaixells.

En tots els casos, la limitació establerta en aquesta disposició no pot excedir el termini de dos anys.