torna

Detall de la notícia

Imatge 1118957

Fulls de reclamacions sobre serveis turístics

Els usuaris de serveis turístics tenen dret a formular queixes i reclamacions, d’acord amb la normativa turística de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (articles 149 a 156 del decret 20/2015, de 17 d'abril, de principis generals i directius de coordinació en matèria turística; de regulació d'òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears).

Les queixes poden fonamentar-se en qualsevol deficiència observada pels usuaris de serveis turístics en la prestació o utilització d’aquests serveis i poden formalitzar-se per mitjà dels models oficials de queixes que es poden descarregar des d’aquesta web, en la qual també s’inclouen les instruccions per presentar-los posteriorment a l’Administració.