vuelve

Detalle de la noticia

Selecció de personal

Procés de selecció: exp.rrhh/02/2022 (finalitzat)

Contractació laboral amb caràcter d’interinitat d’un lloc vacant de tècnic/a informàtic/a SIG de la relació de llocs de treball del Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA).

Procés de selecció: exp.rrhh/01/2022 (finalitzat)

Contractació laboral temporal d’un lloc vacant de tècnic/a informàtic/a SIG de la relació de llocs de treball del Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA).

Procés de selecció: exp.rrhh/03/2021 (finalitzat)

Contractació laboral temporal d’un lloc vacant de tècnic/a mitjà/na informàtic/a SIG de la relació de llocs de treball del Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA).

Procés de selecció: exp.rrhh/01/2020 (finalitzat)

Contractació laboral temporal d’un lloc vacant de tècnic/a mitjà/na informàtic/a SIG de la relació de llocs de treball del Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA).

Procés de selecció: exp.rrhh/02/2019 (finalitzat)

Convocatòria pública del procés de selecció per a la contractació laboral temporal d’un lloc vacant de tècnic/a cartogràfic/a SIG i la constitució d’una borsa específica per a la contractació temporal del lloc de treball de tècnic/a cartogràfic/a SIG de la relació de llocs de treball del Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA)

Procés de selecció: exp.rrhh/01/2014 (finalitzat)

Convocatòria pública del procés de selecció per a la contractació laboral temporal d’un lloc vacant d'un/a cap de la unitat administrativa.