vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 2407584

Pautes d'actuació de procediments

Aquí trobareu informació sobre les passes a seguir en la tramitació de determinats procediments. Es fan a títol orientatiu per facilitar la tasca dels òrgans gestors de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca. Per qualsevol dubte i/o suggeriments, podeu contactau amb el Departament Jurídic.