torna

Detall de la notícia

Imatge 4756356

Mobiliari

Les demandes de mobiliari es realitzaran per correu electrònic a serveicentres@dgplacen.caib.es.  Es podran fer demandes en tres períodes al llarg del curs:

  1. De dia 1 a 15 d'OCTUBRE: el mobiliari s'entregarà  a final de NOVEMBRE o en  DESEMBRE (TANCAT)
  2. De dia 1 a 15 de FEBRER: el mobiliari s'entregarà a final d'ABRIL o en MAIG. (PENDENT NOVA LICITACIÓ - POSSIBLE MOFICACIÓ DE CATÀLEG)
  3. De dia  1 a 15 de JUNY: el mobiliari s'entregarà a final de JULIOL o en SETEMBRE.

* Els formularis només romandran oberts de 1 a 15 de cada període.

Es prioritzaran les demandes d'aquells centres que augmenten grups d'escolarització, centres nous o ampliacions. La resta de peticions s'atendran en funció de la disponibilitat i pressupost intentant donar resposta a tots els centres. 

Els centres de secundària tindràn la possibilitat de sol·licitar la restauració de taules. Aquest servei consisteix en substuir el tauler de fusta i pintar les parts metàl·liques.  A partir de gener de 2021 ho podran sol·licitar tots els centres que tenguin taules de tamany d'educació secundària. 

Us recordam que el material informàtic (ordinadors, pissàrres digitals, chromebook..) no són competència d'aquest servei. 

A partir de gener de 2021 està prevista una nova licitació, amb un petit marge per millorar el catàleg de mobiliari escolar. Estam estudiant propostes que s'ajustin a la normativa i que puguin donar respostes a altres maneres de organitzar l'aula.