torna

Detall de la notícia

Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 3 de març de 2020, per la qual s'aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de docents en serveis educatius especialitzats

Novetats

S'ha publicat la Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 d’abril de 2020 per la qual es deixa sense efecte la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de març de 2020 per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de docents en serveis educatius especialitzats.