torna

Acords del Consell de Govern

CONSELL DE GOVERN: APROVADA L’AMPLIACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE PLACES PÚBLIQUES DE 0-3 ANYS

Conselleria d'Educació i Formació Professional

\ Es crearan un total de 1.600 places noves públiques de 0-3 anys des del 2021 al 2024
\ Augmenta més del doble el pressupost de creació de noves places, de 6 M€ a 14,4 M€


El Consell de Govern ha aprovat l’ampliació de la convocatòria de creació de noves places públiques de 0-3 anys. La convocatòria que hi havia, publicada el mes de desembre de 2020, preveia destinar-hi un total de 6 M€ i permetia crear fins a 700 places. Amb l’ampliació aprovada avui, s’incrementa la dotació fins a 14,4 M €. Aquest augment significatiu d’inversió permetrà que el nombre de noves places previstes fins al 2024 també creixi notablement i passi de les 700 inicials a 1.600, atenent, a més, totes les peticions que s’havien fet en la convocatòria de desembre. Aquesta dotació extraordinària ha estat possible gràcies als fons de cooperació territorial del Ministeri d’Educació i Formació Professional, que hi destinarà més d’11 M€ per invertir del 2021 al 2024.

Cal recordar que aquestes places públiques les creen els ajuntaments amb el suport del Govern a partir de la convocatòria ara ampliada, que preveu destinar fins a 9.000 € per plaça de nova creació.

L’objectiu del Govern és aconseguir que les Balears se situïn en la mitjana estatal d’oferta de places d’educació de primer cicle d’educació infantil, que està a l’entorn del 37,5 % de places en relació amb el total de població de 0-3 anys. Amb les places de nova creació i les de reconversió previstes, les Balears se situaran en la mitjana estatal el 2024.

Actualment, a les Balears hi ha 180 centres educatius de primer cicle, dels quals 105 són públics, 49 privats integrats a la xarxa complementària i 26 privats. A partir de les sol·licituds plantejades en la convocatòria de noves places públiques hi ha planificats 33 projectes de nous centres i ampliacions, dels quals 4 són a Eivissa, 1 a Formentera i 28 a Mallorca (4 a Palma). A Menorca no es creen noves places, perquè l’oferta cobreix les demandes d'escolarització d'aquest cicle.

Aposta per l’educació des de la primera infància
L’aposta d’aquest Govern des de la primera legislatura per la primera etapa educativa s’ha concretat en tres línies prioritàries: la creació de noves places públiques, el sosteniment de les places existents i la reconversió de places de guarderia a escoleta. D’altra banda, també s’ha posat en marxa un model de col·laboració amb les escoletes privades per millorar l’oferta de places d’aquesta etapa amb la creació de la xarxa complementària, a la qual ja s’han adherit 49 centres.

Tot i ser la darrera novetat, la feina per a la millora de la primera etapa educativa no es queda només en la creació de noves places públiques. També s’ha explicat com s’ha materialitzat la convocatòria d’enguany per a la reconversió de places de guarderia a escoleta, que ha suposat un total de dos milions d’euros: fins a 4.000 € per plaça destinats a la reconversió. Això permetrà reconvertir 700 places i atendre totes les sol·licituds presentades.

Finalment, convé recordar que enguany es destina la quantitat més alta des del 2009 (any en què es va fer la primera convocatòria de sosteniment de la xarxa pública 0-3) a dotar els centres de la primera etapa d’educació infantil d’ajuts per contribuir al manteniment de l’oferta. En total, el 2021 s’hi destinaran 4,3 M€. S’ha de tenir present que el 2015 no es va fer la convocatòria, i que aquest Govern la va recuperar i va assumir pràcticament des de l’inici dotacions equivalents o superiors a la més alta de l’etapa anterior, que fou la de 2009, amb 1,6 M€, ja que del 2009 al 2015 es va reduir la dotació any rere any, fins als 0 € de 2015. Aquests ajuts preveuen 6.000 € per unitat en funcionament. Els ajuts es completen amb altres apartats destinats a potenciar tallers d’acompanyament familiar (180 €/sessió), alumnat NEE (1.500 €/alumne), alumnat greument afectat (6.000 €/alumne) i rebaixes de quotes per famílies vulnerables (retorn del 80 % aportat pel titular).

Quant a la xarxa complementària, els centres adherits poden gaudir d’ajuts d’escolarització per a famílies vulnerables (435.000 € per al curs 2021-2022) i d’ajuts de sosteniment (420.000 € per al curs 2020-2021).

 

Acords del Consell de Govern. 07 juny 2021

Consell de Govern Ordinari