torna

Acords del Consell de Govern

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: EL GOVERN APROVA 8 MESURES EXTRAORDINÀRIES DE CONCILIACIÓ PER A AQUEST ESTIU, QUE SUPOSARAN UNA INVERSIÓ DE 6,2 MILIONS D'EUROS

Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat

\ S’inclouen mesures de suport a les escoles d’estiu, ajudes directes a les famílies i programes de reforç educatiu

\ Es crea la Mesa de Conciliació de les Illes Balears, que es constituirà aquest mes de juny i estarà coordinada per la consellera de Presidència


El Consell de Govern ha aprovat avui un paquet de vuit mesures extraordinàries per millorar la conciliació laboral i familiar, les quals es duran a terme durant aquest estiu i suposaran una inversió prevista de 6,2 milions d’euros.

Aquestes mesures s’han elaborat en coordinació amb els consells insulars i els ajuntaments i inclouen el foment de les escoles d'estiu, la disposició d'infraestructures, els programes de reforç educatiu i les ajudes directes a les famílies.

Pel que fa al foment de les escoles d’estiu, d’una banda es posarà a disposició de les entitats organitzadores de les escoles d’estiu de promoció pública (ajuntaments o consells insulars), associacions de pares i mares i entitats sense ànim de lucre una línia d’ajudes de la Conselleria d'Afers Socials destinada a cobrir despeses derivades de la COVID-19, com poden ser les referides a neteja, seguretat o menjador, entre d’altres, per així evitar que el preu d’aquestes escoletes sigui inassumible per a les famílies. D’altra banda, també es durà a terme contractació directa de personal per tenir cura dels menors amb un percentatge de discapacitat superior al 75 per cent.

Pel que fa a les ajudes directes a les famílies, la Conselleria d’Afers Socials elaborarà dues línies d’ajudes: una adreçada a aquelles famílies que hagin accedit a una plaça en una escola d’estiu privada autoritzada pel consell insular respectiu, i que estarà condicionada al fet que tots els progenitors facin feina, i una altra que serà de caràcter mensual i per a les famílies que contractin una persona per tenir cura dels infants a la pròpia llar durant l’estiu.

Pel que fa a la disposició d’infraestructures, la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca aportarà les instal·lacions educatives (escoles i instituts) disponibles per tal de desenvolupar les activitats. A més, Educació durà a terme un programa de reforç educatiu, durant la fase 3 de la desescalada, per als alumnes que durant el confinament s’han trobat en situacions difícils, com problemes greus de convivència o escletxa digital, que els han provocat dificultats per seguir els darrers mesos del curs escolar. També reforçarà el programa d’acompanyament, que es durà a terme durant el mes de juliol i anirà dirigit a infants de 5è i 6è de primària i d’ESO i que per primera vegada s’amplia també als centres concertats. Finalment, es crearà una borsa formada per alumnes de grau superior de formació professional i alumnes dels graus de Mestre d’Infantil i de Primària, Educació Social i Pedagogia perquè facin suport a les escoles d’estiu.

A més de fomentar la conciliació familiar i laboral i de contribuir a garantir els drets dels infants i adolescents de les Illes Balears, aquestes vuit mesures tindran altres conseqüències positives per a la societat de les Illes Balears, com ara la creació de llocs de treball, amb la contractació de monitors, cuidadors i educadors, i la reducció de desigualtats, amb les ajudes per a les famílies per tal que els nins i nines de famílies amb menys recursos també puguin assistir a activitats d'estiu i amb el reforç educatiu previst.


Creació de la Mesa de Conciliació de les Illes Balears

El Consell de Govern també ha aprovat la creació de la Mesa de Conciliació de les Illes Balears, la qual estarà coordinada per la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat. L’objectiu principal d’aquesta mesa, a través de la qual es vehicularan les polítiques del Govern en matèria de conciliació, és l’elaboració d’un pla de conciliació de les Illes Balears, que es basarà en 2 principis bàsics: garantir els drets dels infants a la igualtat i a tenir un creixement mental i social sa i lliure i assolir la democratització de les responsabilitats familiars i les cures.

La Mesa de Conciliació de les Illes Balears es constituirà aquest mes de juny i estarà formada pels organismes següents:

— Govern de les Illes Balears:
* Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat

* Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca

* Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

* Conselleria d’Afers Socials i Esports

* Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

* Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

* Institut Balear de la Dona
— Consell de Mallorca
— Consell de Menorca
— Consell d’Eivissa
— Consell de Formentera
— Federació d’Entitats Locals de les Illes balears (FELIB)
— Ajuntament de Palma
— Federació d’associacions de pares i mares d’alumnes (FAPA)

Entitats representants del tercer sector social de les Illes Balears
— Representants dels agents socials a la Mesa de Diàleg Social:
    * Unió General de Treballadors (UGT)
    * Comissions Obreres (CCOO)
    * Confederació d’Associacions d’Empresaris de Balears (CAEB)
    * Federació de Petita i Mitjana Empresa de Balears (PIMEB)

Sol·licitud de mesures al Govern de l'Estat

Finalment, l’acord del Consell de Govern inclou la sol·licitud al Govern de l’Estat de diferents mesures:

• Aprovar una aportació extraordinària a un fons per a famílies i empreses en matèria de conciliació. A través d’aquest fons es podria donar suport directe a les famílies o a les empreses/administracions que ofereixen els serveis complementaris per a la conciliació, així com a les empreses on fan feina els progenitors, que podrien veure bonificada la seva flexibilitat.

* Alliberar el superàvit pressupostari de les entitats locals d’anys anteriors al 2019 per poder finançar despeses relacionades amb els efectes de la pandèmia, incloent-hi l’abordatge de la conciliació personal, familiar i laboral.

* Elaborar una normativa laboral específica perquè els progenitors puguin tenir permís retribuït per motius de conciliació i altres mesures que afavoreixin la flexibilitat laboral.

Acords del Consell de Govern. 05 juny 2020

Consell de Govern Ordinari