torna

Acords del Consell de Govern

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: CONTRACTACIÓ D’EMERGÈNCIA DE SERVEIS I MATERIAL SANITARI PER 29 MILIONS D’EUROS

Conselleria de Salut i Consum

\ D’entre aquestes contractacions d’emergència destaca l’adquisició de materials per a la protecció del personal sanitari
\ El Servei de Salut decideix comprar directament material sanitari a la Xina, atès que les comandes que arribaven no eren suficients per atendre les necessitats


El Consell de Govern s’ha donat per assabentat de les contractacions d’emergència de material sanitari a càrrec del Servei de Salut per un valor de 29.603.182,82 €. Es tracta de serveis i material de protecció destinats a afrontar la COVID-19. D’entre aquestes contractacions d’emergència destaquen l’adquisició de materials per a la protecció del personal sanitari, el reforç dels serveis de neteja i vigilància i de la flota de vehicles del 061, i la compra de material tecnològic per assegurar l’assistència a les unitats de cures intensives.

El 18 de març de 2020 el Consell de Govern va aprovar l'acord de mesures a adoptar en matèria de contractació pública com a conseqüència de la declaració d'estat d'alarma per gestionar la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Això va suposar que a tots els contractes subscrits per l'Administració de la Comunitat Autònoma i el sector públic instrumental els hi fos aplicable la tramitació d'emergència.

Atès que els proveïdors nacionals no podrien cobrir les necessitats de material sanitari
—que es van incrementar en més d'un 500 %— el Servei de Salut va decidir comprar-ne directament a la Xina.

Així, el Servei de Salut va contractar sis vols per transportar mercaderies des de les ciutats xineses de Ningbo i Xangai, per un valor de 3.225.374,16 €.

El Servei de Salut va adquirir 1.480.600 màscares de protecció ffp2  a l’empresa Soluciones de Gestión y apoyo a empresas, SL por un valor de 3.701.500 €.

Igualment, el Servei de Salut va adquirir les següents mercaderies a l’empresa Asia Manufacturer Supply Ldt. per un valor de 9.449.153,20 €::

- 252.500 bates citostàtiques
- 400.000 bates d’aïllament
- 80.000 màscares de protecció ffp2
- 8.300.000 de guants de nitril
- 400.000 davantals
- 77.588 granotes
- 4.000.000 de màscares quirúrgiques
- 80.000 escovillons de recollida de mostres

De la mateixa manera, el Servei de Salut va adquirir les següents mercaderies a l’empresa Tyrval Import Export, SL, per un valor de 4.536.600 €:

- 5.000.000 de màscares quirúrgiques
- 60.000 màscares de protecció ffp2
- 100.000 màscares de protecció ffp3
- 6.000.000 de guants de nitril
- 2.000 termòmetres

El Servei de Salut, alhora, va adquirir 5.000.000 de màscares de protecció a l’empresa Hartrod Shanghai Solutions Co Ltd. per un valor de 1.870.000 €.

Així mateix, el Servei de Salut va adquirir les següents mercaderies a l’empresa Rayan Holdins Ldt.Pte per un valor de 6.051.220 euros:
- 110.000 ulleres de protecció
- 60.000 ulleres de protecció total
- 3.000.000 guants
- 5.000.000 de màscares quirúrgiques

A més, el Servei de Salut ha fet comandes a proveïdors habituals per adquirir equips portàtils per accedir a la història clínica dels pacients i poder prestar una adequada atenció domiciliària. Igualment, ha ampliat el nombre de llicències de control i gestió remota dels dispositius, ha adquirit humidificadors i ha contractat el servei de desinfecció del coronavirus SARS-CoV-2 a instal·lacions sanitàries.
 

 

 

Acords del Consell de Govern. 08 maig 2020

Consell de Govern Ordinari