torna

Acords del Consell de Govern

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: EL GOVERN PAGARÀ 4,5 MILIONS D’EUROS A LES NAVILIERES PEL DESCOMPTE DE RESIDENT

Conselleria de Mobilitat i Habitatge

\ Els pagaments s’acceleren per proporcionar liquiditat a les empreses en la situació de dificultat actual
\ Avui el Govern ha autoritzat dos expedients de més de 500.000 €, que en conjunt sumen 2,8 milions


El Govern de les Illes Balears tramita de forma urgent els expedients de pagament dels descomptes de resident per a trajectes marítims de les empreses que operen a les Illes Balears per tal que totes les factures pendents quedin abonades durant les pròximes setmanes. L’agilització del ritme de tramitació i resolució d’aquests expedients implica el pagament a les navilieres de 4.499.628 €, que suposaran una injecció important de liquiditat per a aquestes empreses, en un moment crític per al conjunt del teixit empresarial balear.

Avui el Consell de Govern ha aprovat l’autorització de les despeses corresponents a dos dels expedients, per uns imports d’1 milió d’euros i 1,8 milions d’euros, respectivament. Tractant-se de quantitats superiors a 500.000 €, aquesta autorització era necessària d’acord amb la normativa. La resta de pagaments, fins a 4,5 milions d’euros, es tramiten directament des de la Direcció General de Transport Marítim i Aeri de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge. Els pagaments corresponen majoritàriament al quart trimestre de 2019.

Aquesta mesura està en línia amb l’Acord del Consell de Govern de 20 de març de 2020 pel qual es va aprovar que les navilieres que presten servei de línia regular amb vaixells de passatgers i de càrrega de transport rodat amb destinació a ports de competència autonòmica quedin exemptes del pagament de les taxes portuàries mentre duri l’estat d’alarma.

D’aquesta manera, el Govern balear fa costat a un sector estratègic per assegurar la connectivitat i la cadena de subministrament de la comunitat autònoma en el marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Cal recordar que, des de la publicació, el 16 de març de 2019, del Decret 20/2019, de 15 de març, l’aportació estatal per als serveis regulars de transport marítim de persones en els trajectes interinsulars arriba fins al 50 %, mentre que el Govern hi aporta un 25 %. Això permet que els ciutadans de les Illes Balears gaudeixin d’un descompte del 75 % en el transport marítim, igual que en el transport aeri. Els residents a Formentera gaudeixen del 89 % de descompte, perquè en aquest cas el Govern assumeix el 39 % de l'import dels bitllets. L’aportació total del Govern balear en concepte de descompte de resident en trajectes marítims corresponent a l’any 2019 va ser de 10.106.000 €.

Tant el Govern balear com els governs regionals d’altres comunitats autònomes extrapeninsulars han mantingut contactes freqüents amb la Direcció General de la Marina Mercant del Govern central per intentar que aquest també acceleri el pagament de les despeses que li corresponen. La intenció és garantir que la mobilitat marítima es pugui continuar oferint amb els costs mínims per a les companyies, a fi d’assegurar que els serveis de transport marítim de persones i mercaderies es continuen prestant sense entrebancs al conjunt de l’Estat espanyol.

Acords del Consell de Govern. 08 abril 2020

Consell de Govern Ordinari