torna

Acords del Consell de Govern

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: GESAIB REFORÇA LA DESINFECCIÓ DE LES AMBULÀNCIES DESTINADES A PACIENTS AMB LA COVID-19

Conselleria de Salut i Consum

\El contracte signat té un import de 60.500 euros

\L’objectiu és garantir la seguretat de professionals i usuaris.


L’empresa pública Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (GESAIB) ha contractat mitjançant el procediment de tramitació d’emergència el servei extraordinari de neteja integral i desinfecció dels vehicles de transport sanitari terrestre urgent destinats a trasllats de pacients afectats per la COVID-19. El Consell de Govern se n’ha donat avui per assabentat.

El contracte signat per l’entitat pública empresarial adscrita al Servei de Salut amb l’empresa Acciona Facility Services, per un import de 60.500 euros (IVA inclòs), té com a finalitat reforçar la desinfecció durant la situació de pandèmia causada per la COVID-19.

GESAIB, que gestiona el transport sanitari urgent per compte del Servei de Salut, considera indispensable, ateses les característiques del coronavirus SARS-CoV-2, reforçar la neteja dels vehicles que fa servir per dur a terme el transport esmentat amb l’objectiu de garantir-ne la màxima innocuïtat.

Aquesta acció respon al caràcter excepcional i les conseqüències de la pandèmia, que exigeixen una reacció ràpida i enèrgica per part de l’Administració pública. 

 

Acords del Consell de Govern. 08 abril 2020

Consell de Govern Ordinari