torna

Acords del Consell de Govern

Consell de Govern: EL GOVERN APROVA EL PLA ANUAL D’ESTADÍSTICA 2017, QUE CONTÉ 16 NOVES OPERACIONS  

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

\ L’IBESTAT desenvolupa noves eines adreçades a millorar el disseny de mesures i polítiques econòmiques
\ El BOIB publicarà pròximament el calendari de publicacions de les 208 operacions estadístiques de tot l’any
 
El Govern ha aprovat avui la proposta de Programa Anual d’Estadística, que ha elaborat l’IBESTAT en el marc del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2014-2017. Com a principals novetats en el present exercici, cal destacar que el programa inclou 208 operacions estadístiques, de les quals 16 són de nova incorporació en la planificació anual; algunes d’aquestes operacions ja es varen posar en marxa l’any passat, tot i que ara s’inclouen en la planificació per primera vegada.
 
Així, com a principals novetats destaquen les diferents operacions que desenvolupa el mateix IBESTAT per elaborar les taules Input-Output, i també els comptes satèl·lit de turisme, que es comencen a desenvolupar aquest any per obtenir-ne els primers resultats a final d’any o començament de 2018. Altres operacions estadístiques noves són l’elaboració d’estadístiques de seguiment de la inserció laboral, tant en l’àmbit dels titulats universitaris com en els de la formació professional.
 
El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) publicarà pròximament el Pla Anual sencer, així com el calendari de publicació de cadascuna de les operacions estadístiques que elabora el Govern, l’IBESTAT i també el Consell de Menorca, única entitat insular que participa de manera directa en el programa estadístic.
 
La gestió de les 208 operacions estadístiques es distribueix de la manera següent:
 
— IBESTAT: 61 operacions
— Conselleria de Presidència: 3 operacions
— Conselleria d’Educació i Universitat: 5 operacions
— Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques: 11 operacions
— Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca: 38 operacions
— Conselleria de Serveis Socials i Cooperació: 23 operacions
— Conselleria de Salut: 11 operacions
— Conselleria de Treball, Comerç i Indústria: 24 operacions
— Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat: 17 operacions
— Conselleria de Transparència, Cultura i Esports: 6 operacions
— Consell Insular de Menorca: 6 operacions

Acords del Consell de Govern. 17 març 2017

Consell de Govern Ordinari