torna

Acords del Consell de Govern

CONSELL DE GOVERN: DECLARADA D’INTERÈS AUTONÒMIC LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU EDIFICI DEL SOCIB

Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

\ Formarà part del Pol Marí, al Moll Vell de Palma, i podria entrar en funcionament el 2023  

\ Serà una infraestructura clau per a la investigació marina i podran fer-hi feina fins a un centenar de persones


El Consell de Govern ha declarat inversió d'interès autonòmic les obres de construcció de l'edifici del Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (SOCIB). Aquest edifici s’ubicarà al Moll Vell de Palma i formarà part del Pol Marí. Tindrà una capacitat per albergar entre 75 i 100 treballadors, incloent-hi personal investigador sènior, investigadors i estudiants en formació, tècnics i administratius, així com professors visitants, estudiants en pràctiques, etc.

El Pol Marí és un projecte que pretén aglutinar els principals actors, tant públics com privats, en l’àmbit de les ciències i tecnologies marines, amb l’objectiu d’esdevenir un referent internacional en la generació i transferència de coneixement en aquestes àrees.

El SOCIB és una infraestructura científica i tècnica singular (ICTS) inclosa en el Mapa de grans instal•lacions del Programa Ingenio 2010. Permet respondre als reptes científics i tecnològics de la propera dècada, incrementant la massa crítica de personal tècnic i investigador. Alhora, vertebra la recerca ja existent i consolida el lideratge de l’arxipèlag en una àrea de rellevància estratègica per a la societat illenca.

La ICTS SOCIB també té objectius específics de formació, cultura científica, divulgació i transferència a la societat. Serveix per capacitar una nova generació de personal tècnic i investigador a través d’estades formatives o de l’especialització d’estudiants universitaris. Així mateix, el SOCIB també ofereix ajudes per fomentar que els estudiants duguin a terme treballs de treballs de final de màster (TFM) en investigacions relacionades amb les ciències i tecnologies marines.

El projecte es troba en la fase de redacció


Recentment el Consell de Ministres va aprovar la incorporació del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) al Consorci del SOCIB. Així mateix, es va acceptar que la seva aportació es fes en espècie, mitjançant la construcció per part del CSIC d’un edifici al port de Palma, que serà la seu de la ICTS SOCIB.

A través d’un conveni amb el CSIC signat l’abril del 2019, l’Autoritat Portuària de Balears va cedir una parcel•la al Moll Vell de Palma per a la construcció del nou edifici de la ICTS SOCIB. L’octubre de l’any passat, el CSIC va licitar la redacció del projecte de construcció de l’edifici per a la seu del SOCIB. En l’actualitat el projecte està en la fase final de redacció. El conjunt de la inversió total és de 7.336.764,58 € (IVA inclòs). El termini previst per a la construcció és de dos anys i s’estima que podria estar en funcionament a principis de 2023.

El CSIC tenia interès que el projecte de construcció del nou edifici del SOCIB al Moll Vell de Palma fos declarat d’interès autonòmic i per aquest motiu va presentar una sol•licitud. Per tot això, tenint en compte que és un projecte del màxim interès general per a la població i amb la finalitat de donar-li el major impuls possible, s’han declarat inversió d’interès autonòmic les obres de construcció d’aquest edifici.

Acords del Consell de Govern. 23 novembre 2020

Consell de Govern Ordinari