torna

Acords del Consell de Govern

Reactivació econòmica: CONSELL DE GOVERN: APROVADA UNA LÍNIA D'AJUDES D'UN MILIÓ D'EUROS PER AL SECTOR DEL COMERÇ 

Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius

/ La convocatòria preveu que les empreses afectades per la COVID-19 puguin destinar les ajudes a sufragar despeses corrents

Avui el Consell de Govern, a petició de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, ha aprovat un paquet d’ajudes per a la modernització d’empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, i per a la continuïtat del comerç emblemàtic. En aquesta nova convocatòria es destina un milió d’euros especialment als establiments comercials i a determinats serveis afectats per la COVID-19.

En concret, les ajudes van dirigides als titulars de petites empreses del sector del comerç detallista o de determinades empreses de serveis (persones físiques o jurídiques), amb establiment físic a les Illes Balears. L’objectiu és que puguin finançar la millora tecnològica i el comerç electrònic, l’eficiència energètica baixa en carboni, l’accessibilitat i l’eliminació de barreres arquitectòniques, així com els equipaments per a la modernització (mobiliari, terminals de punt de venda, sistemes avançats d’alarma, etc.), els equipaments per millorar la imatge (retolació interior i exterior, decoració, etc.), i les obres i reformes generals amb l’objectiu de modernitzar els locals o d’adaptar-los a la situació provocada per la COVID-19.

La principal novetat d’aquesta convocatòria és que s’hi podran incloure despeses corrents, com el lloguer, l’aigua o els equips de protecció individual, fins a un 10 % del cost dels projectes, amb un màxim de 600 €, per a les empreses afectades per la COVID-19 o la resolució favorable d’un ERTO.

El cost elegible mínim per projecte serà de 2.000 € sense IVA, i el màxim de l’ajuda serà d’un 70 % del cost total sense IVA, fins a 8.000 € per beneficiari.

El termini d’execució dels projectes és del 16 d’octubre de 2019 al 30 de setembre de 2020, ambdós inclosos. Per a les despeses corrents, els sol·licitants que s’hi puguin acollir les hauran d’haver abonat durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i fins al 30 de setembre de 2020.

Aquesta convocatòria, a part de tenir en compte les modificacions per adaptar-se al context provocat per la COVID-19, inclou una puntuació extra per a les empreses que hagin adoptat mesures d’igualtat (amb almenys un 50 % de dones en plantilla).

Per facilitar la informació i la tramitació d’aquestes ajudes, la Direcció General de Comerç ha habilitat un punt únic (telefònic i per correu electrònic: infocomerc@dgce.caib.es i 971178900) per atendre les consultes, i un lloc web (comerc.caib.es), en el qual es publicaran aquestes ajudes i totes les altres ajudes vigents dels consells insulars i dels municipis destinades a la microempresa, als comerciants autònoms i al comerç de proximitat.

Acords del Consell de Govern. 22 maig 2020

Consell de Govern Ordinari