vuelve

Acuerdos del Consell de Govern

Consell de Govern: El Govern aprova la concessió de les subvencions electorals a les formacions polítiques que varen concórrer a les eleccions al Parlament i als consells insulars

Conselleria de Presidència

El Consell de Govern ha aprovat la concessió de les subvencions electorals als partits polítics o les coalicions que varen concórrer a les eleccions autonòmiques al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa el passat 24 de maig de 2015.
 
Aquestes subvencions, regulades en els articles 29 i 31 de la Llei electoral de la Comunitat Autònoma, ascendeixen a un total d’1.366.703,66 €: 631.218,49 € en el cas dels partits que participaren a les eleccions als consells insulars i 735.485,17 € a favor de les agrupacions polítiques que ho feren a les eleccions al Parlament de les Illes Balears.
 
Els partits polítics que es presentaren a les eleccions al Parlament amb dret a subvenció electoral són:
 
 
PARTITS POLÍTICS SUBVENCIÓ
Partido Popular 192.554,03 €
Partido Socialista Obrero Español 217.330,14 €
Podemos - Podem 54.838,58 €
Coalició Més per Mallorca 146.181,92 €
El Pi - Proposta per les Illes 115.737,91 €
Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía 4.012,00 €
Coalició Més per Menorca 4.830,59 €
TOTAL 735.485,17 €
 
 
 
Els que ho feren als consells insulars són:
 
 
PARTITS POLÍTICS SUBVENCIÓ
Partido Popular 306.548,90 €
Partido Socialista Obrero Español 78.930,49 €
Podemos - Podem 2.544,15 €
Coalició Més per Mallorca 140.228,07 €
El Pi - Proposta per les Illes 98.042,43 €
Coalició Més per Menorca 4.924,45 €
TOTAL 631.218,49 €

Acuerdos del Consell de Govern. 29 abril 2016

Consell Ordinario