vuelve

Silvia M. Silva Vílchez

Silvia M. Silva Vílchez

Jefa del servicio

Mestra especialista en Audició i Llenguatge. UMA

Llicenciada en Psicopedagocia. - UOC

Experte Universitari en Intervenció Sistèmica en l'Àmbit Educatiu, Social i Familiar: Pedagogia Sistèmica i Mediació Terapèutica Contextual (MTC) - UIB

A nivell educatiu he treballat a diferents centres com a mestra, tutora, especailista, coordinadora de cicle i d'equip de suport, cap d'estudis, directora i com assessora del Programa de Millora i Transformació.