Noticias: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL http://www.caib.es/govern/organigrama/arearss.do?coduo=7&lang=es&tipo=rss_2.0 Noticias de actualidad es Fri, 14 May 2021 20:20:52 GMT Govern de les Illes Balears 2021-05-14T20:20:52Z es Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Despeses tribunals del processos selectius de funcionaris docents 2020 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=177457&lang=es&coduo=7 <p>Instrucciones e impresos para la justificaci&#243;n de los gastos de los tribunales de oposiciones de acceso a los cuerpos de funcionarios docentes.</p> Fri, 14 May 2021 15:31:49 GMT 177457 2021-05-14T15:31:49Z Se duplican las sedes de los tribunales de las oposiciones docentes en Baleares http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4705612&lang=es&coduo=7 Fri, 14 May 2021 12:38:21 GMT 4705612 2021-05-14T12:38:21Z GestIB per a nous equips directius http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4705597&lang=es&coduo=7 <p>El Servei de Normalitzaci&#243; Ling&#252;&#237;stica i Formaci&#243; ofereix la formaci&#243;<em>&#160;GestIB per a nous equips directius&#160;</em>dirigida als docents que, per primera vegada, formaran part d'equips directius el curs acad&#232;mic 2021-2022.&#160;</p> <p>L'objectiu principal &#233;s donar a con&#232;ixer als nous c&#224;rrecs directius les principals tasques que s'han de dur a terme amb aquest programari.&#160;</p> <p>La formaci&#243; ser&#224; presencial en l&#237;nia i la inscripci&#243; podr&#224; realitzar-se des del dia 1 al 13 de juny. Les sessions seran els dies 28 de juny, 1, 5 i 8 de juliol de 10 a 12.30 hores.</p> <p>Trobareu m&#233;s informaci&#243; accedint a l'enlla&#231; a continuaci&#243;.&#160;</p> Fri, 14 May 2021 12:33:36 GMT 4705597 2021-05-14T12:33:36Z Convocatoria 2021 de las pruebas de acceso generales a los grado mediano y superior de las enseñanzas deportivas de régimen especial http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2619239&lang=es&coduo=7 Fri, 14 May 2021 11:34:00 GMT 2619239 2021-05-14T11:34:00Z Publicada la convocatòria per cobrir places d'assessors dels centres de professorat de les IB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4654719&lang=es&coduo=7 <p>Avui s'ha publicat la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos i la de puntuaci&#243; de m&#232;rits de la convocat&#242;ria per cobrir places d'assessors als centres de professorat.</p> <p>Un cop constitu&#239;da la comissi&#243; de selecci&#243;, s'ha publicat tamb&#233; la composici&#243; dels membres que l'integren aix&#237; com la r&#250;brica d'avaluaci&#243; del projecte d'assessoria.&#160;</p> <p><strong>Tota la informaci&#243; d'aquest procediment est&#224; disponible a l'enlla&#231; que trobareu continuaci&#243;.&#160;</strong></p> Fri, 14 May 2021 09:32:06 GMT 4654719 2021-05-14T09:32:06Z Educación saca a licitación las obras de mejora del CEIP Son Canals de Palma, por más de 429 mil euros http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4705187&lang=es&coduo=7 Fri, 14 May 2021 08:47:07 GMT 4705187 2021-05-14T08:47:07Z Més de 60 docents participen en el curs "Fake news i educació mediàtica" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4704524&lang=es&coduo=7 Thu, 13 May 2021 11:34:04 GMT 4704524 2021-05-13T11:34:04Z Profesores de religión http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2933601&lang=es&coduo=7 Thu, 13 May 2021 10:42:39 GMT 2933601 2021-05-13T10:42:39Z Inscripción en el Censo de Entidades Colaboradoras de Formación Permanente del Profesorado http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4688013&lang=es&coduo=7 Thu, 13 May 2021 10:37:32 GMT 4688013 2021-05-13T10:37:32Z Censo de Entidades Colaboradoras. NOVEDAD - Resolución de la Comisión de Formación del Profesorado (06-05-2021) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3112475&lang=es&coduo=7 Thu, 13 May 2021 08:17:25 GMT 3112475 2021-05-13T08:17:25Z Comença el període d'inscripció a la formació "Eines pedagògiques del GestIB" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4479789&lang=es&coduo=7 <p>Del 14 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021 es podr&#224; realitzar la inscripci&#243; per a poder participar en la formaci&#243; "Eines pedag&#242;giques del GestIB".</p> <p>Degut a la gran demanda que aquesta formaci&#243; va tenir a les passades edicions, el Servei de Normalitzaci&#243; Ling&#252;&#237;stica i Formaci&#243; torna a oferir-la per cobrir aix&#237; les necessitats detectades entre els docents de les Illes Balears.</p> <p>S'ofereixen 100 places per a docents dels CEIP, IES, CEIPIESO, CEPA, CIFP (m&#224;xim dos per centre) que vulguin con&#232;ixer, implementar i capacitar-se per transferir el coneixement a la resta del professorat del centre i que comptin amb la certificaci&#243; de la direcci&#243; del centre, ja que els participants a la formaci&#243; seran els encarregats de promoure la implementaci&#243; de les eines pedag&#242;giques al seu centre educatiu, per tal de generalitzar-ne l'&#250;s.</p> <p>La formaci&#243; ser&#224; presencial, en l&#237;nia, els dies 25 i 27 de gener i 1 i 3 de febrer de 2021. Es realitzar&#224; mitjan&#231;ant les plataformes Zoom i Moodle, combinaran les sessions grupals per videoconfer&#232;ncia amb el treball individual. L&#8217;activitat ser&#224; impartida pel personal del Departament de Planificaci&#243; (GestIB).</p> <p><span style="left: 195px; top: 319.769px; font-size: 16.25px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.950217);"><br /></span><span style="left: 195px; top: 363.286px; font-size: 16.25px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.944902);">&#160;</span></p> Thu, 13 May 2021 08:15:22 GMT 4479789 2021-05-13T08:15:22Z Comisión de Formación del Profesorado. Curso 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4419174&lang=es&coduo=7 Thu, 13 May 2021 08:02:48 GMT 4419174 2021-05-13T08:02:48Z Homologación de actividades de formación permanente del profesorado http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3047494&lang=es&coduo=7 Thu, 13 May 2021 07:59:10 GMT 3047494 2021-05-13T07:59:10Z Martí March ha asistido hoy a las pruebas Balearskills del IES Calvià http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4703784&lang=es&coduo=7 Thu, 13 May 2021 06:22:48 GMT 4703784 2021-05-13T06:22:48Z Convocatòria del Programa #PROA+ (20-21) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4405908&lang=es&coduo=7 Wed, 12 May 2021 08:50:08 GMT 4405908 2021-05-12T08:50:08Z Inauguració de l'exposició "La prehistòria a la nostra vall" de APS Tramuntana. Sóller 7, 8 i 9 de maig http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4668523&lang=es&coduo=7 <p>&#160;</p> <div><span style="font-family: &quot;Default Sans Serif&quot;, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small;"> <div><span style="color: #0000ff;">El proper 7 de maig a les 19 hores inauguram l'exposici&#243; "La prehist&#242;ria a la nostra vall" com a part del projecte educatiu APS Arqueotramuntana del CEIP Es Puig i del CC Sagrats Cors de S&#243;ller. Aquests centres formen part del programa Aprenentatge Servei a la Serra de Tramuntana del Servei de Normalitzaci&#243; Ling&#252;&#237;stica i Formaci&#243;.</span></div> <div><span style="color: #0000ff;"><br /></span></div> <div><span style="color: #0000ff;">Aquest projecte s'inicia l'any 2018 amb la intenci&#243; de donar a con&#232;ixer les arrels de S&#243;ller i Fornalutx, establint-se com a projecte d'aprenentatge servei, realitzant nombroses actuacions a l'entorn amb els alumnes. Aquesta exposici&#243; &#233;s una mostra de la feina feta, aquests centres volen compartir aquest projecte per donar una visi&#243; transversal i facilitadora d'un curr&#237;culum integrat.<br /></span></div> <div><span style="color: #0000ff;"><br /></span></div> <div><span style="color: #0000ff;">L'exposici&#243; romandr&#224; oberta divendres 7 de maig de 19 a 21 hores, dissabte 8 de maig de 10 a 13 hores i de 18 a 21 hores i diumenge 9 de maig de 10 a 13 hores i de 18 a 21 hores, a la Capella de ses Escol&#224;pies de S&#243;ller.</span></div> </span></div> Wed, 12 May 2021 08:26:24 GMT 4668523 2021-05-12T08:26:24Z Calendario del proceso de admisión y matriculación a las enseñanzas de personas adultas para el curso 2021-2022 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4703072&lang=es&coduo=7 Wed, 12 May 2021 06:49:29 GMT 4703072 2021-05-12T06:49:29Z Educación vuelve a convocar el programa RobotIB para el curso 2021-2022 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4702636&lang=es&coduo=7 Tue, 11 May 2021 15:16:11 GMT 4702636 2021-05-11T15:16:11Z Cursos de inglés para docentes de preparación para la obtención del certificado de los niveles Intermedio B2 y Avanzado C1 de las escuelas oficiales de idiomas http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2635811&lang=es&coduo=7 Tue, 11 May 2021 12:46:24 GMT 2635811 2021-05-11T12:46:24Z CONSELL DE GOVERN: Aprobadas las ayudas para la financiación del transporte escolar adaptado para el curso 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4701384&lang=es&coduo=7 Mon, 10 May 2021 12:12:27 GMT 4701384 2021-05-10T12:12:27Z Celebrado el sorteo para dirimir las situaciones de empate en el proceso de admisión del alumnado de 0-3 años para el curso 2021/22 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4701265&lang=es&coduo=7 Mon, 10 May 2021 11:46:39 GMT 4701265 2021-05-10T11:46:39Z Centros educativos de las Illes Balears contarán con una guía para impulsar iniciativas de custodia del territorio http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4700989&lang=es&coduo=7 <p><em>&#160;</em></p> Mon, 10 May 2021 11:27:04 GMT 4700989 2021-05-10T11:27:04Z Educación participa de la inauguración de la exposición "La Prehistòria a la nostra vall" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4701241&lang=es&coduo=7 Mon, 10 May 2021 11:08:33 GMT 4701241 2021-05-10T11:08:33Z Datos de la incidencia de la pandemia en los centros educativos de las Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4700925&lang=es&coduo=7 Mon, 10 May 2021 08:27:48 GMT 4700925 2021-05-10T08:27:48Z Convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, les places de docents per als camps d'aprenentatge de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4655128&lang=es&coduo=7 Mon, 10 May 2021 07:00:30 GMT 4655128 2021-05-10T07:00:30Z Comissions de serveis (curs 2021-2022) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4623280&lang=es&coduo=7 Mon, 10 May 2021 06:24:57 GMT 4623280 2021-05-10T06:24:57Z El IES Llucmajor participará de una experiencia piloto en refrigeración en sus ciclos de FP de Instalaciones y Mantenimiento, y de Eficiencia energética y energía solar térmica http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4698932&lang=es&coduo=7 Fri, 07 May 2021 12:21:09 GMT 4698932 2021-05-07T12:21:09Z Educación convoca de forma unificada todos los programas de formación e innovación educativa y los programas educativos para el curso 2021-2022 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4698658&lang=es&coduo=7 Fri, 07 May 2021 10:42:12 GMT 4698658 2021-05-07T10:42:12Z Publicación de los Estatutos de la Fundación para los Estudios Superiores de Música y Artes Escénicas de las Illes Balears (FESMAE-IB) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4697987&lang=es&coduo=7 Fri, 07 May 2021 07:53:23 GMT 4697987 2021-05-07T07:53:23Z GESTIÓ D'INTERINS (Curs 2021-2022) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4488076&lang=es&coduo=7 Fri, 07 May 2021 07:15:27 GMT 4488076 2021-05-07T07:15:27Z Instrucciones para desarrollar diferentes programas de formación asesorados por los CEP de las Illes Balears (curso 2020-2021) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4175115&lang=es&coduo=7 Thu, 06 May 2021 11:36:40 GMT 4175115 2021-05-06T11:36:40Z Enmienda de la documentación de formación permanente entregada en el trámite de interinos (curso 2021-2022) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4689938&lang=es&coduo=7 Thu, 06 May 2021 10:09:54 GMT 4689938 2021-05-06T10:09:54Z 2020-Declaración de veracidad de datos bancarios para pagos de la CAIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=183563&lang=es&coduo=7 <p>Adjuntar fotocopia DNI o NIF</p> Wed, 05 May 2021 13:54:39 GMT 183563 2021-05-05T13:54:39Z Conjunta http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4670734&lang=es&coduo=7 Wed, 05 May 2021 10:52:12 GMT 4670734 2021-05-05T10:52:12Z Las Illes Balears han participado de la Semana Iberoamericana de la educación http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4690259&lang=es&coduo=7 Wed, 05 May 2021 09:10:57 GMT 4690259 2021-05-05T09:10:57Z Cicle de conferències sobre competència comunicativa, lectura crítica i plans lectors http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4667717&lang=es&coduo=7 Tue, 04 May 2021 12:34:20 GMT 4667717 2021-05-04T12:34:20Z Programa d'Acompanyament Escolar curs 2020-2021 (PROA+) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4412446&lang=es&coduo=7 Tue, 04 May 2021 12:11:05 GMT 4412446 2021-05-04T12:11:05Z Programa de Acompañamiento Escolar de julio 2020 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4213173&lang=es&coduo=7 Tue, 04 May 2021 12:10:01 GMT 4213173 2021-05-04T12:10:01Z Programa de Acompañamiento Escolar del curso 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3997875&lang=es&coduo=7 <p><span>Convocatoria del Programa de Acompa&#241;amiento Escolar del curso 2019-2020</span></p> Tue, 04 May 2021 12:09:02 GMT 3997875 2021-05-04T12:09:02Z Programa de Cooperación – Centros Educativos para la Ciudadanía Global y Transformadora (curso 2020-2021) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4436993&lang=es&coduo=7 Tue, 04 May 2021 10:57:24 GMT 4436993 2021-05-04T10:57:24Z Oposiciones 2020 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3947213&lang=es&coduo=7 <p style="color: #ff0000;">[06/03/2020]</p> <p>La persona de referencia a partir de la cual se crean los tribunales, determinada por sorteo p&#250;blico, es:</p> <p style="text-align: left;"><strong>RAM&#211;N ALEJANDRO, JAUME</strong>&#160; (1er apellido, 2o apellido, nombre).<br /><br />Los miembros de los tribunales se seleccionan de la lista ordenada de tribunables seg&#250;n los criterios indicados en la convocatoria (alfab&#233;ticamente y por edad, en este orden) a partir de esta persona de referencia.</p> <p style="text-align: left;"><br />De acuerdo&#160; con el sorteo, la asignaci&#243;n de opositores a los tribunales y el orden de actuaci&#243;n se har&#225; alfab&#233;ticamente a partir de la letra <strong>G.</strong></p> <p style="text-align: left;">&#160;</p> <p>El plazo de presentaci&#243;n de solicitudes ser&#225; de d&#237;a<strong> 26 de febrero hasta d&#237;a 16 de marzo de 2020</strong>, ambos incluidos.</p> <p><button onclick="location.href='https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&amp;modelo=EC0004SOOD&amp;version=8'"> Acceso al tr&#225;mite </button></p> Tue, 04 May 2021 08:30:18 GMT 3947213 2021-05-04T08:30:18Z Programa de Acompañamiento Escolar del curso 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3499237&lang=es&coduo=7 <p>Convocatoria del Programa de Acompa&#241;amiento Escolar para centros docentes p&#250;blicos dependientes de la Consejer&#237;a de Educaci&#243;n y Universidad que imparten educaci&#243;n primaria o educaci&#243;n secundaria obligatoria en el curso escolar 2018-2019</p> Tue, 04 May 2021 07:38:06 GMT 3499237 2021-05-04T07:38:06Z Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4219546&lang=es&coduo=7 Tue, 04 May 2021 07:36:38 GMT 4219546 2021-05-04T07:36:38Z Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-2022 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4651578&lang=es&coduo=7 Tue, 04 May 2021 07:35:17 GMT 4651578 2021-05-04T07:35:17Z Hoy comienza el proceso de admisión para los niños que cumplen tres años en el 2021 y para primaria, ESO y educación especial http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4686092&lang=es&coduo=7 Mon, 03 May 2021 09:43:44 GMT 4686092 2021-05-03T09:43:44Z Convocatoria de 32 nuevas cualificaciones profesionales del Plan ACREDITA http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4685967&lang=es&coduo=7 Mon, 03 May 2021 08:37:24 GMT 4685967 2021-05-03T08:37:24Z Datos de la incidencia de la pandemia en los centros educativos de las Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4685954&lang=es&coduo=7 Mon, 03 May 2021 08:22:53 GMT 4685954 2021-05-03T08:22:53Z Comissions del personal docent 2019 amb funcions d'assessor tècnic docent (ATD) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3781953&lang=es&coduo=7 <p><strong>(01/05/2021) Convocatoria para proveer comisiones de car&#225;cter voluntario del personal docente con funciones de asesor t&#233;cnico docente en la Consejer&#237;a de Educaci&#243;n y Formaci&#243;n Profesional</strong></p> <p><strong>El objeto de la convocatoria es cubrir, con car&#225;cter temporal y voluntario, treinta y ocho comisiones de personal docente con funciones de asesor t&#233;cnico docente.</strong></p> <p><strong>El plazo comprende del 3 al 14 de mayo, ambos incluidos.</strong></p> <p><strong> <br /></strong></p> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <p><button onclick="location.href='https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=es&amp;modelo=EC0029PATD&amp;version=2'">Acceso al tr&#225;mite </button></p> </div> </div> Sat, 01 May 2021 07:13:42 GMT 3781953 2021-05-01T07:13:42Z Convocatoria de comisiones de servicios a la Inspección Educativa http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4435374&lang=es&coduo=7 Sat, 01 May 2021 06:29:26 GMT 4435374 2021-05-01T06:29:26Z Educación abre la convocatoria para cubrir 17 plazas de asesores de formación permanente en los centros de profesorado de las Baleares http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4672735&lang=es&coduo=7 Fri, 30 Apr 2021 09:48:20 GMT 4672735 2021-04-30T09:48:20Z